Bestyrelsen

Grundejerforeningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen iht. vedtægterne. Dette betyder at der ikke gennemføres valg på generalforsamlingerne, men hvert delområde skal inden generalforsamling have valgt en repræsentant fra det respektive delområde.

Bestyrelsen er aktuelt sammensat med følgende personer:

OMRÅDE 2

Henning Poulsen, Æblehaven 28, Tel. 20912038
mail: hpo(snabel-a)hpo-consulting.dk
Bestyrelsesmedlem

 

OMRÅDE 2SJS_PIC_180x_SH

Steffen Juul, Æblehaven 48, Tel. 21452980
mail: steffen(snabel-a)juul-maa.dk
Formand
Kontaktperson for plejeplan
Webmaster

 

OMRÅDE 3

Kennith Holmgang, Jysk Telefons Pensionskasse
mail: kehol(snabel-a)tdc.dk
Bestyrelsesmedlem

 

OMRÅDE 4Henning_Hansen_180x_SH

Henning Hansen, Æblehaven 11, Tel. 2965 8084
mail: apple11(snabel-a)mail.tele.dk
Kasserer
Kontaktperson til vejvedligehold

 

OMRÅDE 5aMogensVindfeldt_2013_180x180

Mogens Vindfeldt, Æblevænget 32, Tel. 2147 0715
mail: mogens.vindfeldt(snabel-a)privat.dk
Næstformand
Kontaktperson til gartner.

 

OMRÅDE 5b Omr-5b_Sven Aage Jensen_150xSH

Svend Aage Jensen, Æblevænget 64, Tel. 7553 3455
mail: rasvendi(snabel-a)dukamail.dk
Bestyrelsesmedlem

 

 

OMRÅDE 5c OMR-5c_PIC_Valther_150x150

Valther Kristensen, Æblevænget 102, Tel. 2923 1219
mail: vkris(snabel-a)stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem

 

 

OMRÅDE 5dWillyGreve_2013_180x180_SH

Willy Greve, Æblevænget 136, Tel. 61389616
mail: awgreve(snabel-a)stofanet.dk
Sekretær

 

 

De respektive andelsboligforeninger og deres formænd i de forskellige delområder kan ses under menupunktet “Faktuelt Info”.