Delområde 2

Omr_2_Skråfoto_Fra syd

Delområde 2 ligger på vejen Æblehaven 44-94 med i alt 26 boliger.

Boligerne er andelsboliger opført som 3 andelsboligforeninger med et fælleshus, der blev bygget i 1988 kontinuerligt i 3 etaper.
Skråfotoet ovenfor er fra Kraks kort på nettet.

2-matr_700x480

Oversigtskortet ovenover viser matrikelnumre og husnumre. Luftfoto under viser delområdet set direkte oppe fra luften.

2-orto_700x480